Side: 1 2 3 4 5

Anne Mette Holstein

Proceskonsulent, inspirator & fotograf

  • Anne Mette Holstein, gift Slumstrup 15.04.52 og opvokset på "Benniksgaard" i Rinkenæs ned til Flensborg Fjord.
  • Elev på Snoghøj Højskole vinteren 69-70.
  • HF fra Sønderborg Statsskole Sommeren 1972.
  • Læreruddannet på Statsseminariet på Emdrupborg i Kbh.77.
  • Liniefag: Fransk, håndarbejde og speciale C. også
  • Lærer på Rungsted Private Realskole 77-79
  • Lærer på Dybbølskolen i Sønderborg 79-98, med fokus på børn og unges livsduelighed.
  • Deltaget løbende i diverse skoleudviklingsprojekter på Dybbøl Skolen.
  • Afbrydelse p.g.a job i det private erhvervsliv 87-89. "Vision design", lavede, tilbehørskollektion i mink og læder: Tasker, kraver, veste nter luffer og støvlekanter, pandebånd.
Side: 1 2 3 4 5