Side: 1 2 3 4

Skoleudvikling

 

Det sku’ være så godt, men så er det til tider skidt!

Fordi:

Skiftende politiske strømninger blander sig alt for meget i Folkeskolens hverdag!

Det er selvfølgelig en påstand, men en påstand jeg efter mange års arbejde i folkeskolen, både som lærer og proceskonsulent fuldstændig står inde for. Skolen skal være barndommens og ungdommens læringssted, hvor de som livsduelige kan forlade skolen og med ballast møde den voksne verden, der er i evig foranderlighed. At leve i den forandrelighed kræver, at det enkelte barn har fået styrket sin selvfølelse, lært at sætte ord og tanker på sig selv og sin omverden, så det har en indre balance der styrker de mange forskelligartede valg, livet kan byde på.
Det forudsætter at lærere, pædagoger og ledelse får ro til at være skole, og løbende får hjælp til at justere sig selv, lære at støtte hinanden og give prof. feedback på deres måde at formidle på. De skal undervise af et overskud og ikke af et underskud. De skal ikke ligge under for politiske ”hovsa” løsninger.

Side: 1 2 3 4