Side: 1 2 3

 

For at kunne tage dette vilkår alvorligt, er vi nødt til at forholde os til det, og derfra tage det voksne personlige ansvar vi har som voksne. Måske har vi fået påført noget, som vi ikke kan bruge, hvordan kommer vi af med det? Måske har vi fået noget tilført, som vi gerne bringer videre i vores voksenliv. At få adskilt, hvad der er hvad, kan være nyttigt for at få et godt familieliv og arbejdsliv. Her kan jeg hjælpe dig /jer med at finde nye sider frem i jer selv, som inspirerer, giver glæde, energi og fornyelse for jer selv, i samspillet/ fællesskabet med andre.

Spørgsmålet er:
TØR vi gå videre ombord i livet? Sortere, rydde op, bygge videre, så vores liv, og arbejdsliv blive til glæde for os, vore børn familier og kolleger.

Jeg betragter min hjemmeside som et vindue, der kan åbne og inspirere mod verden. Min tilgang til at udbyde kurser er procesorienteret og består i at gå i dialog med kunderne, udfordre og give indspark, så I selv kommer på banen med: Hvad har vi brug for - hvordan? Derfor tager alle mine kurser afsæt i den enkelte arbejdsplads virkelighed.

Side: 1 2 3