Side: 1 2 3 4

Skoleudvikling

Det kræver at der igen sættes fokus på lærernes primære opgave: Klasserummet, hvor formidling, læring, opmærksomhed, nærvær og empati og dialog skal læres, således at klasserummet bliver flerstemmigt. Jævnfør Bogen ”Det flerstemmige klasserum”, af Olga Dysthe, Bergen Norge.

I sådan et læringsrum kan jeg give mit bidrag til en forankret hverdag, hvor man lære at sortere, forenkle, være kreativ, passe på sig selv og sige hvad man mener uden at krænke modparten. Være en autentisk voksen rollemodel som den man er overfor børnene og de unge. Således lærer børn og unge også at være sig selv bekendt, uden at krænke hinanden..
Det kan gøres enkelt, hvis leder/ledelse vil være lokomotiv for sin medarbejderstab. Det kræver at alle de værdier der efterhånden har set dagens lys på små gule selvklæbende lapper, rundt om på lærerværelsernes opslagstavler, udmønter sig i praktisk skoleledelse: Gør vi det vi siger, og virker det vi gør?

I dette, for nogen provokerende, felt har jeg min styrke som proceskonsulent & inspirator. Med min baggrund som lærer i Folkeskolen fra 1977-1998, og som selvstændig siden 1998, har jeg satset hele min sjæl på at udvikle relationerne mellem børn og voksne, medarbejder og ledelse rundt om på danske skoler og andre arbejdspladser. 

Side: 1 2 3 4