Side: 1 2 3 4

Skoleudvikling

Jeg fandt ud af, gennem de mange år i skolen, at jeg havde min styrke i det interpersonelle felt. Jeg var optaget af, hvordan vi lærere formidler, det vi formidler. Hvad er grunden til, at det lykkes? Hvad er grunden til, at det ikke lykkes? Med min interesse og mit arbejde med praktisk filosofi som fag i 1991-1998 i folkeskolen, og med en efteruddannelse på Kempler Instituttet i Odder i familieterapi og supervision startede jeg enkeltmandsfirmaet: Kreativ Tænkning & Koordinering august 1998.

Eksempel på praksis:

På de skoler hvor jeg har fået lov til at arbejde med grupper af lærere, der havde brug for hjælp i forhold til eksempelvis: ”Skolens værste klasse - hvad gør vi?”,( sådan opleves det af lærere/ledere, når konflikterne ikke er til at overskue.) I de klasser er der kommet fornyet energi og engagement efter et forløb. Tidsforbrug afhænger af, hvor massiv problematikken er. Her har jeg skiftevis været flue på væggen i timerne eller overtaget klassen, hvor jeg sammen med børnene har gennemført en klassesamtale over et par timer. Klassens lærere og evt. leder har så været fluer på væggen imens. Efter timen har jeg haft konference time med klassens lærere og skolelederen, hvor vi har givet tilbagemeldinger til hinanden, på det vi har hørt, set og oplevet. Herfra har det udviklet sig til nye tiltag baseret på det oplevede og hørte både fra lærere, børn ledelse og fra mig.

Side: 1 2 3 4