Side: 1 2 3 4

Skoleudvikling

Jeg har haft en struktureret ramme for gennemførelse af konferencetimen sammen med lærere og ledelsen. Hver gang er der sket en positiv udvikling af klassens indbyrdes relationer, lærerens engagement og forældrenes opbakning. Det viser sig nemlig, at børnene ved at se de voksne indgå i åbne, forpligtende, voksenansvarlige relationer, hvor der tales det personlige sprog med respekt for hinandens holdninger, begynder at tage et medansvar for måden de er sammen med hinanden på i fællesskabet.

Dette er blot i al korthed en enkelt smagsprøve på, hvordan skolens hverdag gennem opmærksomhed, kontakt og villighed til at indgå i udvikling af relationer kan få ny indsigt og energi, så det gavner såvel børn som voksne. Det giver en oplevelse af at have lov til at være den man er, men ikke gøre hvad man vil!

Mange andre kreative tilgange er mulige!

Ring og skitsér jeres behov, og jeg vil komme med et kreativt udspil!
Side: 1 2 3 4