Konsulentopgaver

I daginstitutionen ved:

 • Nødvendige medarbejdersamtaler, der kan være svære at håndtere.
 • Nødvendige forældresamtaler der kan være svære at håndtere.
 • Ideer til udvikling af daginstitutionens personlige og fælles ansvarlighed.
 • Supervision / Gruppesupervision.
 • Sorgarbejde med børn.
 • Udvikling af anerkendende relationer
 • Hvad har børn brug for?
 • Håndtering af Konflikter mellem børnene.
 • Håndtering af Konflikter i personalegruppen.

Personlige samtaler og rådgivning:

 • Enkelte pædagoger eller grupper (teams)
 • Daginstitutionens værdigrundlag. Hvordan ser det ud i praksis?
 • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
 • Mobning - hvordan undgår vi det? Hvordan forebygger vi det?
Udover ovenstående tilbyder jeg kreativ assistance, når nye ideer skal skabes, afprøves og implementeres.