Coaching / Supervision

Supervision betyder: Overblik. Coaching betyder: støtte, guide.

I supervision griber supervisor mere ind i processen end ved coaching er min erfaring. Ved coaching er coachen mere ”passiv” end ved supervision efter min erfaring.

Supervision er:

  • Støttende/ empatisk
  • Undervisnede
  • Påpegende
  • Konfronterende

Det er en professionel samtaleform, som bruges til bedre fagpersonlig forståelse ved samtale og samarbejde.

  • Supervisor har en faglig efteruddannelse i supervision og evt. gruppesupervision i forhold til den leder eller medarbejder, der får supervision.
  • Supervision giver større selvforståelse, og mulighed for nye faglige handlemuligheder. Ligeledes at lære for at forstå den anden part bedre

Supervision er med til at fremme gode processer på arbejdspladsen. Det giver perspektiv og mening for såvel den enkelte som teamet og ledelsen.

Supervision og evaluering - to sider af samme sag