Pædagogiske dage

 Aftenarrangementer i personalegruppen, foredrag og undervisning.

 • Institutionens værdigrundlag: Gør vi det, vi skriver i årsplanen? Og virker det vi gør?
 • Hvordan bliver stuernes forskellige holdninger også til husets fælles praksis, hvad er vigtigt hvordan?
 • Hvordan kommunikerer vi rundt i hele huset.?
 • Hvordan sikres kvalitet i arbejdet, så det kan ses og mærkes i den daglige praksis?
 • Hvordan struktureres og prioriteres dagligdagen, personalemødet og forældresamtalerne, så arbejdet bærer præg af faglighed og proffessionalisme?
 • Hvordan anvender vi hinandens forskellige kvalifikationer på tværs i huset?
 • Hvordan er vi rollemodeller for hinanden, forældrene og børnene?
 • Hvad er pædagogens rolle og ansvar? - hvad er pædagogmedhjælperens rolle og ansvar?
 • Ansvarlighed og selvfølelse.
 • Det flerkulturelle møde, hvordan håndterer vi det? ”Nanna gift uden tvang”
 • Fagpersonlig opkvalificering gennem supervision, rådgivning og coaching: Supervision & evaluering to sider af samme sag

Ring eller mail for at få uddybet mulighederne,
så de passer til Jeres behov!